2020 KML Challenge match pairings

작성자
James Yu
작성일
2020-02-23 20:16
조회
1283


Session Group Player 1 Player 2 Player 3 Player 4
1 1 James Yu Jun-ho Kwak Kwang-ho Kim Young-june Seo
2 Byung-ho Shin Chang-keon Lee Ha-rin Lee Kyeong-hwan Min
3 Choong-seog Kim Genki Hirasawa Joo-won Sung Su-hwan Shin
2 1 Chang-keon Lee Joo-won Sung Jun-ho Kwak Su-hwan Shin
2 Choong-seog Kim Ha-rin Lee Kwang-ho Kim Kyeong-hwan Min
3 Byung-ho Shin Genki Hirasawa James Yu Young-june Seo
3 1 Ha-rin Lee James Yu Joo-won Sung Su-hwan Shin
2 Byung-ho Shin Choong-seog Kim Jun-ho Kwak Kwang-ho Kim
3 Chang-keon Lee Genki Hirasawa Kyeong-hwan Min Young-june Seo
4 1 Genki Hirasawa Ha-rin Lee Joo-won Sung Young-june Seo
2 Chang-keon Lee Choong-seog Kim James Yu Jun-ho Kwak
3 Byung-ho Shin Kwang-ho Kim Kyeong-hwan Min Su-hwan Shin
5 1 Genki Hirasawa Ha-rin Lee Jun-ho Kwak Kyeong-hwan Min
2 Choong-seog Kim James Yu Joo-won Sung Kwang-ho Kim
3 Byung-ho Shin Chang-keon Lee Su-hwan Shin Young-june Seo
6 1 Chang-keon Lee Genki Hirasawa Ha-rin Lee Kwang-ho Kim
2 Byung-ho Shin James Yu Joo-won Sung Kyeong-hwan Min
3 Choong-seog Kim Jun-ho Kwak Su-hwan Shin Young-june Seo

 Name Tenhou Nickname
Byung-ho Shin LionHeo
Chang-keon Lee Noie
Choong-seog Kim FIRESIGN
Genki Hirasawa 嫌いじゃないわ!
Ha-rin Lee Harin
James Yu JamesYu
Joo-won Sung Jinmu07
Jun-ho Kwak PINGU 
Kwang-ho Kim trowa3
Kyeong-hwan Min Daily
Su-hwan Shin kkobug1
Young-june Seo MOQORU

excel sheet of match parings 

https://1drv.ms/x/s!ApTegYBiTVfsgf4sx6xnXBpDX27jeQ?e=0JPuGq

전체 1

  • 2020-04-05 18:25

    Session2 Group2 경기에서 아이디 문제로 Kyeong-hwan Min님께서 DailyGam으로 플레이하셨습니다.


전체 204
번호 제목 작성자 작성일 추천 조회
174
2020 한국마작연맹 클럽교류전에 대한 안내
lje1320 | 2020.07.26 | 추천 0 | 조회 1863
lje1320 2020.07.26 0 1863
173
2020 KML Challenge match pairings (1)
James Yu | 2020.02.23 | 추천 0 | 조회 1283
James Yu 2020.02.23 0 1283
172
2020 KML Classic 대진표
James Yu | 2020.02.23 | 추천 0 | 조회 1241
James Yu 2020.02.23 0 1241
171
2020 리그 참가자 보증금 공지 (12)
James Yu | 2020.02.23 | 추천 1 | 조회 2052
James Yu 2020.02.23 1 2052
170
2020 한국마작연맹 리그 신청 방법 안내 (5)
James Yu | 2020.02.16 | 추천 0 | 조회 1577
James Yu 2020.02.16 0 1577
169
2020 한국마작연맹 리그 자격시험 합격자 공지
James Yu | 2020.02.16 | 추천 0 | 조회 890
James Yu 2020.02.16 0 890
168
2020 KML Classic/Challenge 자격 시험 신청 안내
James Yu | 2020.01.13 | 추천 0 | 조회 920
James Yu 2020.01.13 0 920
167
2020 KML Classic/Challenge 참가 자격 시험 요강
James Yu | 2020.01.13 | 추천 0 | 조회 938
James Yu 2020.01.13 0 938
166
2020 KML Classic/Challenge 개요 (1)
James Yu | 2020.01.12 | 추천 0 | 조회 1083
James Yu 2020.01.12 0 1083
165
2019 IORMC Individual Tournament Match Pairings and Results
James Yu | 2019.11.23 | 추천 0 | 조회 1507
James Yu 2019.11.23 0 1507