Club inter-competition

Author
James Yu
Date
2015-11-06 01:29
Views
3479
Club inter-competition Winners
 • 2020 Team Sunbi (Kyeong-Hwan Min, Su-Hwan Shin)
 • 2019 Mahjong Gallery (Suk-Jin Seo, Jun-Su Kim)
 • 2018 Gwangju Mahjong Club (Dae-Hyun Hwang, Min-Taek Kim)
 • 2017 Cold dawn mahjong club (Ji-Won Seo, Seung-Min Lim)
 • 2016 Darac Board Game Cafe (Kwang-Ho Kim, Keum-Jae Han)
 • 2015 Busan Mahjong Club (Dae-Hyun Kim, Seung-Jin Han)
 • 2014 Incheon Mahjong (Seung-Jin Seo, Su-In Hwang)
 • 2013 Janryumon mahjong research club (Jun-Su Kim, Seung-Cheol Jeong)
 • 2012 Team winner: KwangJu-Sinlim Team(Jun-Seo Kwon, Hwan-Woong Choi, Seong-Jun Park, Hong-Se KIm), Personal winner: Woong-Ki Hwang
 • 2010 Kyung-Jun Lee
 • 2007 Seung-Ho Yoo
 • 2006.11 Ji-Yon Lee
 • 2006.8 Dae-Hyun Kim
King of king competition Winners
 • 2014 Mahjong club in Sungsil univ. Min-Soo Choi
 • 2013 Mahjong club in Sungsil univ. Ji-Hun Kim
 • 2012 Sincheon mahjong club, Jun-Hee Lee
 • 2011 Sincheon mahjong club, Woo-Jin Choi
Total 5
NumberTitleAuthorDateVotesViews
1
The Mahjong Saikyousen Korean qualifying
James Yu | 2015.11.06 | Votes 0 | Views 3431
James Yu2015.11.0603431
2
Club inter-competition
James Yu | 2015.11.06 | Votes 0 | Views 3479
James Yu2015.11.0603479
3
International Online Riichi Mahjong Championship
James Yu | 2015.11.06 | Votes 0 | Views 4626
James Yu2015.11.0604626
4
Korean Riichi Mahjong Championship
James Yu | 2015.11.06 | Votes 0 | Views 4179
James Yu2015.11.0604179
5
KML Korean League
James Yu | 2015.11.06 | Votes 0 | Views 4123
James Yu2015.11.0604123